Prelucrarea datelor

cu caracter personal

CENTRUL MEDICAL MEDICUM S.R.L  este o persoana juridică romană, cu sediul social în mun. Bucuresti, Bd. Mircea Eliade Nr. 18, Sector 1, lnreglstrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9559/2015,  CUI RO 34851044 (denumita in continuare „MEDICUM”) detinatoarea site-ului web www.clinicamedicum.ro . Oferim servicii de telemedicina, servicii online care permit pacientilor sa consulte specialisti din domeniul sanatatii pentru a primi sfaturi medicale. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, sunteti de acord cu prevederile de mai jos cu privire la Prelucrarea si protectia date/or dumneavoastra cu caracter personal de catre MEDICUM.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră. In vederea consultatiei medicale, vom prelua urmatoarele date personale: serviciul solicitat, numele si prenumele, adresa de corespondenta, detalii privind starea de sanatate si istoricul medical, analize medicale, medicatie utilizata, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar, vocea, etc.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate în următoarele scopuri: a) furnizarea serviciilor medicale, inclusiv preluarea informatiilor, validarea, expedierea și facturarea acestora; b) soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la un serviciu medical; c) emiterea recomandarilor si rapoartelor medicale; d) emiterea de notificari si comunicari referitoare la serviciile medicale; e) pentru activități de marketing; f) pentru apărarea intereselor legitime.

Stocarea datelor dvs. cu caracter personal se va face pe perioada deținerii unui cont de membru. Puteți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Avem dreptul să transmitem accesul la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: societatilor de asigurari cu care pacientul se afla in relatie contractuala; furnizorilor de servicii de curierat; furnizorilor de servicii de plată/bancare; furnizorilor de servicii IT. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. Puteți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, iar dacă ați făcut mai multe solicitări, termenul este de maximum doua luni.

Aveti dreptul de a cere informatii, rectificarea, completarea sau stergerea datelor dvs. Stergerea datelor dvs se va face in urmatoarele situatii: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, v-ati retras consimțământul, datele dvs au fost prelucrate ilegal. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la ANSPDCPl. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Nota informare pacient

 

MEDICUM ofera servicii de consultatii medicale prin intermediul tehnologiei audio/video.

Consultatiile medicale online reprezinta interactiunea dintre pacient si medic, cu ajutorul mediu virtual de comunicare, pacientul avand obligatia de a comunica medicului toate informatiile medicale,astfel incat medicul sa poata emite o opinie medicala, avand in vedere imposibilitatea consultului medical fizic.

Toate informatiile comunicate de pacient vor fi incluse in raportul medical.

Prin accesarea acestui serviciu, pacientul intelege si accepta ca acest tip de consultatie poate avea anumite limitari ale actului medical datorate lipsei interactiunii fizice intre medic si pacient.

Pacientul intelege si accepta ca aceasta consultatie medicala online,desi este intreprinsa cu maxima diligenta si implicare de catre medic, nu reprezinta o consultatie medicala in sensul acceptat de legislatia romaneasca,ci doar o opinie medicala.Orice document eliberat in urma consultatiilor online se supune acestor conditii.

Accesarea acestui serviciu reprezinta consimtamantul pacientului pentru prelucrarea imaginii si vocii sale in conditiile expuse mai sus, precum si acceptarea tuturor termenilor si conditiilor incluse in prezenta sectiune.

In functie de cele constatate de medic, opinia medicala poate reprezenta recomandari simple cu instructiuni de urmat sau recomandari pentru un consult clinic de specialitate si/sau investigatii.

Medicii  vor oferi sfaturi medicale prin accesarea notificarilor din dosarul medical on line al pacientului, cu toate acestea, o programare initiala nu va da nastere neaparat la o relatie de monitorizare si urmarire continua a dosarului dumneavoastra medical.

Consultul medical la distanta este recomandat doar pentru afectiuni ce de implica o stare general buna a pacientului, cu simptome cu debut recent, de pana la cateva zile. Se vor putea acorda consultatii dupa vizite anterioare, pentru interpretarea rezultatelor analizelor si evaluarea starii de sanatate.